Nyheder

Sådan skal ny bystrand i Valbyparken i København se ud

Nyheder

Nu har Københavns Kommune løftet sløret for, hvordan en ny bystrand vil komme til at se ud.

Mandag næste uge skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til et projektforslaget, hvor stranden bliver 120 meter bred, fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Stranden skal anlægges i den sydlige ende af Valbyparken ud til vandområdet Kalveboderne og strækker sig over Valby og Sydhavnen. Den vil være færdig i 2021.

Adgang til vandet er i dag vanskelig, fordi der er en stejl stensætning mellem park og vand. Med projektforslaget foreslås det at anlægge en badestrand, som giver lettere adgang til vandet og at skabe et område og mødested.

R98 Fonden har givet tilsagn om en donation på 28 millioner kroner til stranden. Der er tale om en gammel losseplads og opfyld, så en del af pengene går til oprensning og opfyld med sand.

Første anlægsetape starter i sommeren 2019. De efterfølgende år skal politikerne tage stilling til, om de ønsker at tilkøbe toiletbygning, øget begrønning og opgradering af eksisterende træningsredskaber.

Kalveboderne er et Natura2000-område og af hensyn til fuglelivet, kan anlægsarbejdet kun gennemføres i perioden 1. maj til 31. august. Anlægsperioden vil derfor ske i etaper.

Forvaltningen har fået dispensation hos Fredningsnævnet og ligeledes fået forhåndsdispensation fra Kystdirektoratet til ændring af kystlinje.

Københavns Kommune vil allerede i år indføre parkeringszoner i Valbyparken, hvor bilister i dag parkerer både på parkens grønne arealer og stier.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Forsiden