Frederik Buhl Kristensen

Journalist

Kandidat i Journalistik og Global Studies ved Roskilde Universitet. Journalist på Politikens Christiansborgredaktion siden maj 2017.